Galerie Cermak Eisenkraft pokračuje v prostorách nově otevřené galerie v Topičově domě na Národní 9 v sérii jedinečných projektů a představuje výstavu dvou světově významných současných umělců, německého malíře Ruprechta von Kaufmanna českého umělce Františka Skály, nazvanou Dreamscapes.

  

Výstava nabídne zajímavý pohled na kontext vzniku děl obou elitních světově významných autorů, jejich konfrontaci a tvůrčí zdroje. Výběr děl poukáže na šíři a intenzitu jejich práce, tak jako na důležité tvůrčí periody a uvede tak diváky do jejich světa plného iluzí, tajemství a překvapivého vizuálního příběhu, který se odehrává na pomezí snu a reality

  

Ruprecht von Kaufmann je předním figurativním malířem své generace v Německu. Zajímavě kombinuje abstrakci, figuru a mýtus, důležitá je pro něj škála a sytost barev. Ve své dynamické a cílené tvorbě se zaměřuje na překlenutí propasti modernismu, aby spojil staré s novým. Ve svých obrazech vytváří otevřené příběhy, do kterých vstupuje i sám divák. Podle von Kaufmanna existují zážitky, které sdílejí všichni lidé, jsou univerzální, ale zároveň velmi osobní, a právě ty ho zajímají. Mark Gisbourne ve svém textu věnovanému autorovi říká: “Ve von Kaufmannově malířské praxi nastávají náhlé okamžiky přerodu, a to nejen ve smyslu vývoje námětu, ale i pokud jde o rozmanité užití materiálů. I když často používal tradiční malířské techniky, jako je olej na plátně a na desce, akryl, kvaš a koláže, experimentoval také s pružnými pryžovými rohožemi nebo maloval akrylovými barvami na plsť… Kolem roku 2014 pak umělec objevil specifický typ linolea, které si následně oblíbil jako podklad pro svou malbu…” Aktuálně vystavené malby v galerii Cermak Eisenkraft jsou pokračováním cesty, kterou umělec na poli výtvarného umění ušel za posledních dvacet let po návratu ze studií v kalifornském Los Angeles v roce 2003, kam sahají jeho znalosti ke zdrojům filmové tvorby stejně jako ke vzdáleným kořenům německé (Goethe a Thomas Mann) a evropské literatury.

  

František Skála je český sochař, malíř, ilustrátor dětských knih, hudebník, performer, designér a tanečník. Pochází z umělecké rodiny a ke své tvorbě používá nalezených předmětů, úlomků, přírodnin a neuměleckých materiálů, ze kterých vytváří rozmanitá díla s novým příběhem a významem. Jako člen skupiny Tvrdohlaví na sebe výrazně upozornil již v druhé polovině osmdesátých let díly, ve kterých se projevuje jako radikální mystifikátor, ale zároveň vedle poetické originality, hravosti, humoru a nadsázky vyniká přesností výtvarného jazyka a důsledností uměleckého výrazu jak po stránce obsahové, tak řemeslné. Zakládající člen B.K.S. a Komtur řádu zelené berušky, patří na české výtvarné scéně v posledních desetiletích k nejkreativnějším umělcům, překračujícím hranice imaginace a klasického pojetí současného umění. Objekty, malby a fotografie představené v galerii Cermak Eisenkraft vytváří fantaskní svět, ve kterém je všechno možné. Najdeme v něm tajemné postavy, nástroje, démony, magické krajiny a přírodní výjevy i vlastnoručně nasbírané přírodní pigmenty. Tvorba Františka Skály je neustálou výzvou, kterou vystihuje ve svém textu o autorovi Miroslav Petříček: “Je naprosto nezbytné, životně nezbytné vynacházet neužitečné, zato však tvořivé projevy života. Nezjišťovat, co věci znamenají, nýbrž zkoumat, co chtějí říci….“ 

  

kurátor: Tomáš Zapletal Čermák

  

Více o výstavě zde.

  

Záštitu nad výstavou převzal Andreas Künne, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice. Výstava byla realizována s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky.