Výstava fotografií Dany Kyndrové Rusko mocné i bezmocné vzniká jako jedno ze zamyšlení nad Ruskem současnosti a minulosti v rámci projektu StředověC JinaX v Kontextech. Doplňuje publikaci, kterou v červnu 2023 vydalo Centrum raně středověkých studií.

  

Tato kniha nese název Ruský imperialismus Umění, věda a náboženství ve službách režimu (1801–2023). Jejím autorem je vedoucí tohoto pracoviště, kunsthistorik Ivan Foletti. Jako kurátory výstavy si přizval své studenty. Z archivu Dany Kyndrové vybrali kromě fotografií použitých v knize také další obrázky, které dokonale ilustrují nejen téma knihy, ale i nálady Ruska od 70. let 20. století, kdy fotografka začala tuto zemi dokumentovat.

  

místo konání: Institut Paměti národa v Brně