"Cavity"

Jedná se o poslední vernisáž a výstavu Galerie STĚNA v prostorách Ateliéru Karla Hubáčka na FUA TUL. Svou tvorbou nás pohltí regionální street artový umělec Saon.

 

“Svérázně vnímám a vstřebávám svět kolem sebe. Z toho vyplývá spousta dojmů, ale většinou negativních, či sentimentálních. Jedním z pomyslných ventilů duševních přetlaků je malba. Inspirace vychází z přírody, anatomie i industriálu. Klíčová je v tomto případě abstrakce. Abstraktní tvorba totiž umožňuje nejvěrněji zrcadlit nitro autorovo, jakožto i momentální myšlenku, pocit a charakter, z čehož primárně vycházím. Nechci jen reprodukovat konkrétní výjevy z reality. Má díla se těžko zařazují, zároveň nesnadně pojmenovávají a ještě hůře hodnotí. Můžete v nich nacházet krásu i zmar, zrození a nebo zánik. Napětí a uvolnění. Vše, co život i příroda ukrývá na povrchu i uvnitř. Zažít úžas z detailu, jak vzniká prostřednictvím lidských rukou za působení zatížené mysli. Jen některé oči dokáží přejít těžkou stravitelnost mé tvorby a vnořit se tak do pomyslného světa kdesi v živočišném vnitřním vesmíru. Možná jsem jen prostředník mezi realitou a divákem, možná tímto promlouvám do duší některých z Vás.”

 

kurátorka: Pavla Zemanová