Souborná výstava Sary Bojović a Dante Daniela Hartla s názvem Speaking in Tongues představuje tvorbu studentů ateliéru malby doc. Mgr. ak. mal. Jiřího Černického a Mgr. Michala Novotného z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM).  

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci výstava probíhá pouze online formou. Virtuální prohlídka 3D modelem je k nahlédnutí zde. 

 

Jak z anglického názvu výstavy vyplývá, koncept reflektuje širokou škálu multimediálních způsobů současných výtvarných vyjádření, která zpracovávají různá témata, jež umělci ve svých realizacích dlouhodobě rozebírají. Mezi ně patří například vztah a chování člověka k přírodě, obecná reflexe společenských konvencí či zkoumání hranic mezi volným uměním a designem.  

 

Pomocí různých výtvarných prostředků i materiálů tak oba autoři zprostředkovávají bližší vysvětlení svých individuálních postojů k výše zmíněným a dalším, často kontroverzním, ale velmi aktuálním tématům. K vidění jsou obrazy, objekty i pro konkrétní výstavu a místo vytvořené site specific instalace. Výstavní projekt tudíž představuje nejaktuálnější principy, podobu i řeč současného umění.