z výstavy v Národní galerii Perla (archiv umělkyně)

Ve středu 27. dubna bude v 18 hodin zahájena výstava Šárky Mikeskové nazvaná Aleluja. Výstava potrvá do 5. června 2016 a bude volně přístupná v galerii Multifunkční auly Gong.

Výběr prací z posledních let představí Šárku Mikeskovou (*1977) jako autorku stejnoměrně zaujatou klasickým sochařským přístupem i jeho konceptuálními předpoklady či důsledky. Schopnost mimořádně pregnantní reakce na daný kontext a smysl pro nadsázku, vtip a měřítko jako významovou složku z ní dělají jednu z nejzajímavějších postav současného českého umění. Sochy, objekty a instalace Šárky Mikeskové jsou příkladem tvůrčí svobody, pro niž je rovnocennost různorodých přístupů k trojrozměrnému vyjadřování především šancí zvolit pro každé dílo správný postup. Výroba, tvorba, vynalézání a opracování jsou postaveny naroveň – jde o věc, o význam, o důslednost při obrazném pojmenovávání světa kolem nás.

Výstava Aleluja je obohaceným „remakem“ jejího projektu v Národní galerii Perla, který vloni společně připravili nakladatelství Divus a PLATO.

Více informací naleznete na webu PLATO a na Facebooku.

Šárka Mikesková: Aleluja
galerie Multifunkční auly Gong
vernisáž ve středu 27. dubna od 18 hodin
přístupné po celý týden (10–18 h)

vstup volný