Srdečně vás zveme na dvoudenní workshop kolektivního zpěvu s revolučním nádechem. Přijďte se společně s kolektivem Sbor Družstva Život pokusit hledat cesty, jak použít svůj hlas a dech jako nástroj k tvoření lepšího světa. Členy kolektivu Sbor Družstva Život jsou Denisa Langrová, Ruta Putramentaite a Jonáš Richter

 

Denisa Langrová (*1996) momentálně studuje ve třetím ročníku na UMPRUM v ateliéru sochařství Edith Jeřábkové a Dominika Langa. Její tvorba prochází jak vnitřními prostory, tak vnějšími. Stejně tak reflektuje osobní jako politické a naopak. Přesto, že jsou její práce často srozumitelné a ironické, nechává současně prostor pro imaginaci a volně kombinuje reálné a fiktivní prvky. Inspiruje se pohádkami i mýty, písničkami, historií i internetovými články. Hlavními tématy její tvorby jsou ekofeminismus, mezidruhové vztahy, utopie a láska.

 

Ruta Putramentaite (*1989) pochází z Litvy, studovala fotografii na Middlesex university v Londýně. Momentálně studuje na pražské UMPRUM (ateliér sochařství Edith Jeřábkové a Dominika Langa). Ve své současné praxi se věnuje vytváření sochařských, zvukových nebo video instalací, mnohdy s performativním přesahem. Často používá sama sebe jako hlavního aktéra svých audiovizuálních výstupů, kdy kombinuje reprodukci apropriovaných sdělení s vlastní agendou. Pohybuje se tak na hraně osobní a kolektivní výpovědi vztahující se k tématům enviromentální krize a ekologie mysli.

 

Jonáš Richter (*1983) je absolventem ateliéru sochařství na pražské UMPRUM. V současnosti zde pokračuje v rámci doktorandského studia s projektem soustředícím se na afektivní účinky lidského hlasu. Jeho práce se zabývají jazykem a limity komunikace ve vztahu k technologiím. Tvoří zvukové instalace, často pracuje také s médiem fotografie a pohyblivým obrazem. V poslední době se věnuje zkoumáním lidského hlasu v celé jeho škále utváření – od textu, fyzické performance, přes zvukové zpracování, až po představení hlasu v různém kontextu. Věnuje se také vlastní hudební tvorbě, v posledních 15 letech převážně se svým otcem v projektu Richter & syn.

 

Druhá část: Společný zpěv

Nejprve budeme pomocí rytmických cvičení pozorovat fyziologické i politické aspekty vlastního dechu a hlasu. Poté společným zpěvem necháme naše těla rezonovat na frekvencích mozaiky textů z předchozího workshopu. 

 

Pro účast na workshopu není nutná předešlá zkušenost se zpěvem. Rovněž není nutná účast na první části workshopu.

 

Více informací a přihlášení: Šárka Zahálková, sarka.zahalkova@gmpardubice.cz, 732 436 722.

 

Workshop se koná ve spolupráci se spolkem Offcity. Workshop radikálního dýchání a kolektivního zpěvu je součást tvůrčí rezidence, kterou umělecká trojice v rámci projektu Offcity v tomto roce absolvuje.