Festin, 20'15", 2013
Sediment, 15'15", 2014
Práce Wojtka Doroszuka se pohybuje mezi hranicí dokumentárního filmu a videoartu. Stal se známý právě díky dokumentům zachycující sociální otázky, na které aplikuje ‚estetické filtry‘. Videa Sediment (2014) i Festin (2013) sledují fascinaci apokalypsou nebo momentu krátce po apokalypse, v nichž rezonuje post-antropocentrická filozofie: konec člověka neimplikuje konec světa.

Wojtek Doroyzuk (narozen 1980 v Polsku) je umělec žijící v Krakově v Polsku, v Rouen ve Francii a zabývá se především videem. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Krakově, obor malby v roce 2006. Jeho práce již byly vystaveny mimo jiné v Centru pro současné umění na hradě Ujazdowski (Varšava), Zacheta Národní galerie umění (Varšava), Museum moderního umění (Varšava), Location One (New York), Marina Abramovic Institut (San Francisco), Belfast Exposed, ICA (Londýn), Stenersen Museum (Oslo), Joseph Tang Galerie (Paříž) atd. V roce 2009 mu byla udělena cena Cena veřejnosti Deutsche Bank (Zacheta Národní galerie umění, Varšava, Polsko), v roce 2013 získal čestné uznání na 15. bienále mediálního umění ve Vroclavi v Polsku.
http://www.wojtekdoroszuk.com/