Galerie Kurzor a CSU Praha vás srdečně zvou na zahájení čtvrté výstavy letošního kurátorského cyklu v Galerii Kurzor, na níž své nové práce ve společné instalaci propojí Katarína Hrušková a Lucie Rosenfeldová.

  

Ohlédněme se. Ještě jednou. Byli jsme už v pokoji i v nepokoji. Byli jsme v lese a v hluboké noci. V galerii to byla zároveň cesta od plného světla k tlumenému. Nyní světla pohasnou, skla oken se zaslepí. A přece. Nemusí být tma, abychom ztráceli cestu. Nemusíme být ztraceni, abychom neviděli, kudy dál. A přece…

  

kurátor: Jan Zálešák