Tři simultánní video projekce, se zabývají myšlením a postoji lidí ve vypjatých situacích vojenských konfrontací. Emoční zainteresovanost a slepá přesvědčenost obyčejného člověka je nejvhodnější stav pro jeho manipulaci. Zároveň také dobře odhaluje skrývané, nebo snad za normálních okolností netolik exponované radikální názory.  
Zaměřujeme se na internetové prostředí, kde tyto projevy nabývají bizardních rozměrů, nových kontextů a podob. Všímali jsme si především agresivních debat jak v českém tak ruském jazyce vznikajících z komentářů na youtube.com. Tyto komentáře byly přidané lidmi, kteří buď z osobních důvodů nebo kvůli finančnímu zisku rozpalují vášně týkající se konfliktu na východě Ukrajiny. Debaty agresivně nabývají podob sarkastického bludu a byli pro nás prvotním impulsem k vytvoření tohoto projektu. 

Náše dílo tedy chápeme jako vizualizaci vlastností lidského chování a prostředek, jak nejen poukázat na problematickou situaci na Ukrajině, ale ve světle posledních událostí se ukazuje být velmi aktuální i v Čechách.