Projekt Samples vznikl během zahraniční stáže na Royal College of the Art v Haagu, kterou v loňském roce absolvovali grafická designérka Simona Koutná a architekt Štěpán Smetana. Ve spolupráci s textilní designérkou Desiree Hammen vznikly dvě tvůrčí cesty, jejichž základem byl právě textil a jeho tradiční techniky. První cestou bylo spojení textilu a grafického designu, druhou cestou bylo propojení textilu s architekturou. Společným jmenovatelem pro oba projekty byla kultura hip hopu, kterou obě práce pojímají z různých úhlů pohledu, od kultury 80. let, po africké kmenové masky. Vedle koncepčního zaměření a rešerší bylo důležitým prvkem také osvojení si jednotlivých textilních technik, jako např. pletení, vyšívání, technika macramé a potisk nebo barvení textilu. Vlastní zkušenost s textilem ovlivnila i výsledné práce, které spojuje právě zájem o řemeslo a reflektování specifických podmínek jednotlivých technik, pro které je typická určitá nedokonalost nebo náhoda. Tento proces je hlavním tématem výstavy v galerii Nika, která se soustředí na vystavení procesu, resp. jednotlivých fází experimentů, které jsou příznačně vystaveny pod názvem Samples, tedy česky Vzorky. Nedílnou součástí výstavy je i popis jednotlivých předmětů, které definuje právě technika a její specifikace. Tímto autoři divákům přibližují proces samotný.