Musatov Grigorij, Rybář na Volze, cca 1927, 112 × 92 cm, SGVU O-1214

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích si v letošním roce připomíná důležité výročí, 70 let od zahájení své sbírkotvorné činnosti. V roce 1952 byla mezi její přírůstky zaevidována první umělecká díla, která se stala základem galerijních sbírek. Výstava představující více než stovku exponátů je jen letmým výběrem z více než 7 000 sbírkových objektů, které galerie za více než 70 let své existence shromáždila.

 

Návštěvníkovi procházejícímu výstavními sály v lineární časové rovině prezentuje proměny akviziční strategie galerie i jejích nástrojů, včetně dobových politických, etických či ekonomických aspektů, které budování sbírkových fondů bezpochyby ovlivnily. Vystavena je pestrá, pečlivě vybraná sbírka uměleckých děl, kterou galerie získala jak z nákupů svého zřizovatele (včetně děl politicky angažovaných umělců), tak z rozprodejů významných předválečných sbírek (sbírka Vincence Kramáře), z převodů z rozsáhlých fondů Národní galerie i vlastními cílenými nákupy (díla Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Evy Kmentové či Jiřího Johna).