Slavnostní dernisáž výstavy Slovo dalo slovo spojená s doprovodným programem a křtem katalogu.