Město Ostrava zve na slavnostní předání zrekonstruované stavby městské galerii PLATO, kterého se zúčastní Tomáš Macura, primátor města Ostravy, Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora, Robert Konieczny, architekt a autor rekonstrukce, a Marek Pokorný, ředitel galerie PLATO. A na zahájení dvou výstav konaných k mimořádnému zpřístupnění stavby.

 

Reaktivace – Městská jatka a jejich okolí

kurátor: Jakub Potůček

grafický design a prostorové řešení: 20YY Designers

 

Moving Architecture

Prezentace Roberta Konieczného a ateliéru KWK Promes

 

Více informací zde. Další akce v rámci Měsíce otevřených dveří v jatkách naleznete zde.

 

Měsíc otevřených dveří v jatkách připravilo statutární město Ostrava ve spolupráci s PLATO a Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). PLATO zahájí svou činnost v rekonstruovaných jatkách v září 2022.