Hlavním momentem, jež byl inspirací pro představení této dvojice umělců na společné výstavě, je jejich zájem o slova, znaky a lingvistické jevy, které oba, každý svým způsobem, zpracovávají vizuálně. Výstava je tak jakousi knihovnou posunutých významů a nevyjmenovaných slov, odvozených jak ze struktury jazyka a slovních spojení, tak z každodenního prostředí plného nápisů a vizuálních útvarů, které nesou často rozporuplné poselství.