Undernet Jumper

Ve výstavě Slow Panache of Solitude propojujeme designéra Jiřího Krejčiříka, multimediálního umělce Alexandra Martsynyuka pracující s 3D a konceptuálního umělce Tomáše Kurečku. Všichni tři autoři pracují na pomezí umění a designu a vyznačují se osobitým stylem komentující současný svět.