Projekt Socha pro Plzeň reprezentuje snahu o (sebe)kritickou reflexi dosahu současného uměleckého provozu ve vazbě na utváření veřejného prostoru a profesní odpovědnosti.

Zajímáme se o vztah mezi internacionální kulturní politikou a společenským životem města. Na jedné straně pozorujeme systém podléhající tlaku ekonomického růstu a na druhé straně očekávání spojená s organizací kulturní agendy. Výsledkem může být, a často i bývá, mechanismus chápající umělecké výkony jako další z obyčejných výkonnostních nástrojů ekonomiky, nikoli coby autonomní pole poznávání společenské reality. Heslo „Město jako výstava“ pro nás reprezentuje výzvu, jak na podobné stereotypy či dokonce paradoxy upozornit. Naším cílem není vytvořit pouze další umělecký artefakt, ale především snaha o navázání mezioborového a společenského dialogu. V neposlední řadě věříme, že hranice veřejného prostoru neurčují výhradně urbanistické plány či konkrétní architektura, ale zejména uvědomělý postoj k široké podstatě tohoto pojmu.

Socha pro Plzeň představuje umělecký objekt, na jehož výrobě se budou cíleně podílet různé profese spojené s podnikáním a veřejným životem města Plzně. Záměrem je vytvořit dílo propojené s využitím lokálních služeb, administrativy města a s přispěním místních uměleckých institucí. Za esenciální považujeme jak a kým bude s objektem nakládáno, nikoli apriorní estetickou formu jeho zpracování. Výsledné dílo se po ukončení projektu stane předmětem daru Západočeské galerii v Plzni, kterou tak chápeme jako významnou instituci působící v Plzni, ale zároveň jako zástupce instituce regionální. 

Ne-místa – podtitul celé výstavy chápeme v širším kontextu jdoucím za hranice běžného městského prostoru. Plánovaným objektem hodláme překonat jak svazující institucionální rámec celé akce, tak geografické vymezení města. Vycházíme z přesvědčení, že kultura nemá být poměřována pouze regionálním měřítkem a proto se projektem pokoušíme i o prověření kulturních vztahů s jedním z evropských partnerských měst Plzně. Socha pro Plzeň bude po dobu konání výstavy autonomním uměleckým dílem, stejně jako gestem mezinárodního přátelství mezi obyvateli dvou měst.

Projekt je realizován v rámci výstavy Zen Plzeň – Město jako výstava, kterou pořádá Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.