Zveme na výstavu Spasitelky světa mladých slovenských umělkyň Tero Abaffy, Beáty Kočner Bencové, Natálie Okolicsányiové a Margaréty Petržalové.

 

Autorky reprezentují „novou vlnu“ slovenské malby, jejich společným jmenovatelem je expresivní figurace a feministická obsahová linie. Často znázorňují nezbedné dívky, bytosti, které autenticky rozhodují o průběhu svých životů, bez ohledu na dodržování konvenčních pravidel společnosti.

 

kurátor: Martin Gerboc