Řeka se klikatí skrz borovicový les, vymleté břehy meandrů se lesknou ve večerním světle. Černý písek se táhne a pohlcuje všechno, co se mu odváží vzdorovat. Nebýt té všepohlcující černé hmoty byl by výjev téměř idylickou krajinou. Z dálky doléhá ruch města a dlouhé stíny postav se posouvají prostorem…

Stanislava Karbušická (*1984) a Anna Ročňová (*1989) experimentují s materiály, kompozicí a vztahy mezi „já“, „ty“ a „oni“. Anna vytváří křehké objekty, koláže a instalace vycházející převážně z přírody. Osobní tvarosloví buduje na průsečíku umělých lidských výrobků a rostlé hmoty. Toto propojení intuitivně řadí do celků fungujících na principu neustálého zkoumání kombinací. Doménou Stanislavy je vytváření scén a postav. Více či méně abstrahované figury vyprávějí děj bez potřeby jej začít nebo skončit. Výsledný prostorový „snímek“ překypuje barvou, kontrasty a jemnými detaily. Melancholické situace jsou jakoby v mlze a navrací nás k pravěkému vyprávění kolem ohně.

Na vernisáži vystoupí Pražský improvizační orchestr :
George Cremaschi – kontrabas a elektronika, Vojtěch Procházka (klávesy), Ken Ganfield (elektronika)

Založení PIO v roce 2012 Petrem Vrbou a Georgem Cremaschi bylo inspirováno osobnostmi jako Sun Ra, Globe Unity Orchestra, Mauricio Kagel, Butch Morris, Scratch Orchestra, Moe Staiano a Splitter Orchestra. PIO se zaměřuje na improvizaci v soudobé hudbě, interpretaci otevřených partitur a grafických partitur.