Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice pořádá již od roku 2004 prestižní soutěž Stavba roku. Výstava ve Východočeské galerii v Pardubicích připomene a představí vítězné projekty, které byly oceněny a hodnoceny v průběhu patnácti let konání soutěže. Těšit se můžete na přehlídku těch nejkvalitnějších architektonických projektů a realizací, které na území Pardubického kraje v této době vznikly.

 

Kurátorka výstavy: Eliška Jedličková

 

Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek,

první náměstek hejtmana Pardubického kraje