Vytvářet výstavu znamená dávat věcem význam, uvádět je do vztahů a stavů. Ale stejně i v běžném životě vnucujeme řád okolnímu světu. Organizujeme věci a stejně tak lidi, vytváříme vazby i hierarchie, omezení i možnosti.
Rozdíl mezi skutečností a uměním proto není ani tak ve statusu (ať už by umění bylo privilegované vůči vnější skutečnosti, anebo naopak pouze reprodukovalo již existující svět). To, co odlišuje prostor galerie od běžného prostoru, je spíš vědomá a kritická manipulace se stavy a věcmi, či vztahy a lidmi.
Moment, který uvádí do vztahu věci a lidi, obvykle nazýváme jako tělo. Nejde jen o fyzickou schránku, ale právě o formu, která nám dává možnost vcházet do různých stavů a vztahů. Nejenomže tělo je a ukazuje se v prostoru, ale také vnějšek, věci i lidé, se kterými prostor sdílíme, se vepisují do našeho těla.
Výstava Stavy a věci se pokouší experimentovat s tímto řádem a možnostmi spolupráce. Uvést autory, diváky, věci i texty do vzájemné dynamiky.
 

První výstava letního semestru zahajuje nový program Galerie AVU, založený na jednoduchém schématu, který umožní různé podoby výstav a přístupů. Oslovený kurátor připraví vždy v období jednoho akademického roku 7 výstav, z nichž 2-3 budou reagovat na open call mezi studenty AVU, 1-2 výstavy ročně budou koncipovány ve spolupráci s absolventy nebo doktorandy AVU a zbylé výstavy budou zcela otevřeným kurátorským projektem. Naším cílem je mnohovrstevnatý galerijní program, který bude součástí pulzujícího pražského výstavního prostředí. Pro letní semestr 2018 byla vybrána jako kurátorka doktorandka AVU Isabela Grosseová. Podrobnosti naleznete v přiložené tiskové zprávě.