Petr Krátký je absolventem pražské VŠUP (2012). V jeho dosavadní tvorbě převládá práce s pohyblivým obrazem videa jako s instalačním nástrojem nebo ryze dokumentačním principem často subverzivních zásahů do galerijního nebo muzejního provozu. Samostatné působení podobných videí nebo galerijních instalací je i výrazem výstavy nazvané jednoduše podle pookénkové animační techniky „stop motion“. Jesltiže sekvenční fázování a snímání obrazu vede je materiálem k plynulosti pohybu během projekce, tak Petr Krátky přistupuje k obrazu opačným způsobem, kdy okénka postupně odebírá a hledá statičnost v běhu videa. Jedná-li se o poodkrytí jednotlivých fotografií, iluzi projekce nebo instalační bezčasí ukáže měsíc trvající výstava.