Artbiom: Kdybys měl kůže zvíře

Vzhledem k aktuálnímu stavu planety si stále naléhavěji uvědomujeme, že dívat se na svět lidskýma očima, jmenovitě očima jednotlivého člověka, není dostačující. Dosud převažující uplatňování subjektivně individualistických zájmů vede k devastaci druhů i našeho vlastního prostředí. Je tedy zjevně na místě zohlednit i perspektivy sdílené (symbiotické), včetně perspektiv všech ostatních bytostí, které planetu obývají? Zájmy zvířecích i rostlinných druhů bývají zmiňovány často, jak je to však s organismy umělými, s entitami, které jsme sami stvořili?

 

Vcítěním či vtělením do role stromu se ve svých audiovizuálních instalacích zabývají autoři Marie Tučková nebo Christina della Justina. Slovinská umělkyně Jatun Risba společně se stále se rozrůstající komunitou dlouhodobého mezinárodního projektu Be-coming Tree realizuje individuální performativní akce, spočívající ve vciťování se do těla stromu. Janek Rous a Peter Bill ve svých dílech reflektují sdílený (komunitní) zájem o život stromů v kontextu dějin nepříznivých civilizačních procesů a katastrof. Umělecká skupina Artbiom pak zkoumá aspekty současné environmentální krize z různých perspektiv včetně pohledu umělé inteligence.

 

otevírací doba: 12:00–20:00