Výroční skupinová výstava Studia PRÁM, sdružení výtvarníků aktivních v oblasti volného umění a designu. Už 3 roky je naším posláním utvářet prostor pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění.