Studio PRÁM je spolek výtvarných umělců, který sídlí v unikátních industriálních prostorách v pražských Vysočanech, kde sdílí společné prostory, ateliéry a dílny. Členové spolku jsou aktivní v oblasti volného umění a designu. Jejich cílem je vytvořit kulturní podhoubí mimo centrum města, podpořit další mladé výtvarné umělce a vytvářet kulturní program směrem k veřejnosti. Součástí programu ve Studiu PRÁM jsou zejména pravidelné krátkodobé výstavy v prostorách galerie, kde mají příležitost vystavovat studenti i absolventi vysokých uměleckých škol napříč uměleckými žánry. Dlouhodobě také poskytují ateliér zahraničním umělcům v rámci zahraničního rezidenčního programu.

 

členové: Néphéli Barbas, Martin Herold, Anna Ruth, Radek Mužík, Monika Hniková, Pavlína Kvita, Roman Kvita, Jindřiška Jabůrková, Anna Štefanovičová, Jakub Roztočil, Magdaléna Roztočilová, Jakub Tytykalo