Stupně svobody
Veronika Drahotová

Vernisáž výstavy v úterý  28. 11. 2017 v Galerii 207, Ateliér supermédií č. 302, UMPRUM od 17:30-20:30
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v pondělí 4. 12. 2017 v učebně č. 115, UMPRUM, od 17:45
Trvání výstavy od 29.11 do 5. 12. 2017

 

Veronika Drahotová je česká umělkyně, která se proslavila prací s různými médii, jako je malba, fotografie, video či instalace.

V roce 1992 se stala jednou z nejmladších studentek přijatých na prestižní Akademii výtvarných umění v Praze, kde studovala pod vedením J. Davida a J. Sopka. V roce 2005 získala roční stipendium na San Francisco Art Institute, v roce 2000 obhájila magisterský titul na AVU.

V rámci výtvarné scény na sebe poprvé upozornila v roce 1998 dílem “Vzdušné zámky”, rozsáhlou instalací sponzorovanou nadací Soros Foundation. Instalace spočívala v nasvícení Pražského hradu, který se na několik dní ponořil do duhové záře, a dodnes se řadí k nejrozsáhlejším veřejným uměleckým počinům v České republice.

Duhová symbolika “Vzdušných zámků” se stala přirozenou součástí stále se rozrůstajícího ikonografického slovníku Veroniky Drahotové. Výrazně obrazný symbolický jazyk prostupuje její dílo napříč médii a vzbuzuje tak dojem vzájemné propojenosti. Vývoj této ikonografie lze vysledovat již v raných portrétech, včetně postmoderního cyklu “Bad Boys” (1997–2004), a výrazně se projevuje v konstruovaných objektech a instalacích, jako je FF (pro S. H.; 2004) a POP (Preliminary Orientation in the Problem; 1999).

Tvorba Veroniky Drahotové byla nedávno zařazena do skupinové výstavy Vienna for Art’s Sake (únor 2015) (http://noever-design.com/vienna-for-arts-sake-archive-austria.html) představující více než stovku autorů, jako je Christo, Frank Gehry či Zaha Hadid, která procestuje Evropu a Spojené státy pod názvem “Luciano Benetton Collection 10 x 12”.

V poslední době se Drahotová soustředí spíše na malbu, konkrétně na velkoformátová plátna plná geometrických objektů, které se vzájemně propojují a sráží do reliéfních trojrozměrných prvků a implicitně vypovídají o pnutí mezi filozofií a psychologií, spiritismem a matematikou. Vytvořila rovněž nový systém malby, který nazývá architektonickým přístupem k obrazu. Spočívá v tom, že dvě plátna tvoří dohromady jediný obraz a jejich přetočením vznikají různé kompozice. Pokud se plátna horizontálně či vertikálně přemístí či vymění, případně se vůči sobě navzájem pootočí o 90 stupňů, vznikne několik různých, předem stanovených kompozic. Plátna z nejnovějšího cyklu „Massive Memory“ (2015) lze tímto způsobem aranžovat do nejrůznějších konfigurací a vytvářet tak interaktivní panely neustále se proměňující krajiny.

V roce 2002 Veronika Drahotová založila pražskou galerii HOME a v roli ředitelky během dvou let připravila více než desítku výstav umělců z celé Evropy. Vlastní tvorbu prezentovala na více než deseti samostatných výstavách v USA, Japonsku a Evropě a účatnila se mnoha skupinových výstav. V současnosti žije v Praze.