Výstava Subject 48 prezentuje společnou práci Alice Morey, Zu Kalinowske, Lady Gaby a Gustava Kleinschmidta (Zwek), kteří jsou součástí berlínské undergroundové umělecké scény. Vystavující nejsou oficiální uměleckou skupinou a za běžných okolností pracují samostatně, případně se sdružují do kolektivů napříč svými sociálními vazbami. Jedná se o tzv. nezávislou berlínskou scénu, pro kterou je tento přístup typický stejně jako vysoká míra kolegiálnosti a inklinace ke vzájemné spolupráci.

  

Pro Galerii Dukla připravili site-specific imerzivní instalaci a divákům nabídnou nové prostředí působící jako laboratoř, které nahradí všední každodenní procházení porubskou pasáží. Diváci se díky umělecké instalaci vnoří do nové a neznámé situace, v níž mohou zkoumat její náležitosti a pravidla, objevovat detaily a souvislosti mezi jednotlivými objekty. Podobu a atmosféru první letošní výstavy v Dukle nejlépe vystihuje slovní spojení Muzeum nechtěných věcí, které padlo na úvodní debatě o podobě výstavy. Lze jej interpretovat několika způsoby. Například jako sentimentální soubor předmětů, které už dosloužily původnímu účelu a skrze umělecký zásah je jim vložen nový význam nebo jako sarkastický úšklebek nad současnou uměleckou praxí, pozicí umělců ve společnosti a jejich potřebou vytvářet artefakty, jejichž budoucnost je značně nejistá.

 

Během zahájení výstavy proběhne performance Lady Gaby, čtvrté členky berlínského kolektivu, která ve svém vystoupení reaguje na prezentovaná díla. Symbolicky tak propojuje všechny prvky a přístupy dohromady, propojuje otevřenou pasáž s uzavřeným prostorem výstavy, jednotlivé vitríny se site-specific instalací a také autory s diváky.