Nová výstava Anežky Hoškové, Jakuba Hoška a Nik Timkové, uvádí Galerie hlavního města Prahy v Colloredo – Mansfeldském paláci.

Autoři vedle své umělecké tvorby už delší dobu působí jako iniciátoři hudebních a výtvarných aktivit pod hlavičkou A.M.180. Jejich tvorba má výrazný grafický až kaligrafický charakter a pohybuje se v médiu malířství, grafického designu a instalace.

Superimpositions od 1 dubna do konce května v Galerii hlavního města Prahy, v Colloredo – Mansfeldském paláci na Karlově ulici.

Otevřeno denně kromě pondělí 10.00 – 18.00.