Jiří Ševčík, vernisáž Galerie MXM, poč. 90. let.

Výstava dokumentů a dobových katalogů z Archivu výtvarného umění DOX se soustředí na sebeorganizaci výtvarných umělců v období 1985–1995, tedy na vznikající spolkové platformy narušující hegemonii oficiálních struktur již před pádem komunismu, tak i na spolky, skupiny a platformy vznikající nově ve zcela svobodném porevolučním prostředí. Výstava sleduje jak krátkodobé dobové excesy a anomálie, tak i vznik organizací a formací, určujících dodnes podobu současného českého umění. Výstava bude doplněna o dobové fotografie z archivu VVP AVU.

 

kurátoři: Zuzana Krišková, Jan Kuntoš, Jiří Hůla, Pavel Vančát (ve spolupráci s VVP AVU)