VÝSTAVA / EXHIBITION

 

 

Jan Jirovec

Symbionti

(host: Jindřich Červeňák)

 

WHITE ROOM GALLERY

PRAGOVKA – ART DISTRICT

26 / 9 / 2017  18:00 – VERNISÁŽ

19:00 KONCERT DEKADENT FABRIK V COMMON SPACU

15 / 10 / 2017

 

Výstava dvou autorů, malíře a sochaře Jana Jirovce a jeho hosta, multimediálního umělce Jindřicha Červeňáka, přináší do White Roomu spektakulární a scénografickou podívanou, v níž médium, v němž je dílo vytvořeno, přestává být důležité. 

Obrazy řežou prostor rovinami v nečekaných místech a staví tak diváka do souvislostí, v kterých by se nejspíše v reálných souřadnicích nikdy neocitl. Divák je od obrazu oddělen a dochází k tematizaci oddělení, odstupu, průhledu, separace. Autor staví mezi diváka a obraz další zeď, přes kterou se k obrazu ještě hůře dostává, namísto toho, aby divákovi nabídl možnost kochání se (jakoukoliv) vizuální scenérií, popírá tradiční roli obrazu ve smyslu otevření dalšího prostoru. Na Jirovcových obrazech je divák buď za zdí, za kterou není téměř nic vidět, nebo ve zdi a realitu nahlíží spíše jako zprávu o realitě podané jakýmsi druhem virtuálního vizuálního jazyka.
Scénograficky vyhlížející instalace vytváří typicky jirovcovské prostředí pro sochy, které jako organismy bují a kypí na všechny strany. Na pozadí postapokalyptického prostoru obrazů vytvářejí dadaistiský inventář odcizeného. Zabydlují jej svou živočišnou tělesností a sentimentální, vetešnickou věcností. Jsou to objekty tvořené často spontánním spojováním různých ready-made objektů a zmutovaných figurálních fragmentů v bizarní, bidermeierovsky bujné estetice.. Zároveň mohou být organismy vzájemně propojených forem a tvarů, stavěné, smontované a slepené na sebe či k sobě. Torza tradičního figurálního tvarosloví rakovinně kypí a paraziticky prorůstají plastickou hmotou. Jedná se o obraz současného člověka, nebo sediment doby, její reflexe v pitoreskně karikaturní rovině?

Jan Jirovec (*1976, Praha), studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér keramiky a porcelánu Václava Šeráka, a na pražské Avu, během studií prošel ateliéry Vladimíra Skrepla, Jiřího Davida, Jana Hendrycha, absolvoval ve Škole nových médií Veroniky Bromové. 
Nejen zkušenosti s rozdílnými uměleckými přístupy během studií z něj dělají umělce, široce rozkročeného na nesmírném poli výrazových prostředků. Sochařství, malba, objekt, instalace se v jeho tvorbě prolínají a výsledky se nezřídka vymykají možnostem jednoznačné stylové kategorizace. Jeho tvorba je programově eklektická, proměnlivá a amorfní. Jirovcovo portfolio představuje množství paralelních liníí, které kontinuálně vyvíjí a rozšiřuje. Své práce nechává otevřené dalšímu vývoji, často se k nim vrací, předělává a tímto neustálým kontaktem je udržuje při životě. Z formálního hlediska JJ svou prací testuje narativní potenciál tradičního uměleckého artefaktu a jeho schopnost obstát v záplavě spektakulární vizuality. Z hlediska obsahového ztělesňuje dekadentní, květnatě patetický nihilismus. 

 

Host:
Jindřich Červenák (*1972, Hořice) Softwarový umělec. Iniciátor Manifestu Internetové Generace a spoluzakladatel stejnojmenné skupiny. Řeší otázky vývoje umění s využitím digitálních a informačních technologií. Základní esencí současnosti je pro něj soubor. Uměleckou práci tak prezentuje formou datových souborů nebo softwarových algoritmů (Umělecké dílo je soubor – první bod manifestu IG!.). Studoval na AVU v ateliéru Vizuálních komunikací Jiřího Davida a v ateliéru Intermediální tvorby Milana Knížáka.

 

Po vernisáži zahraje kapela DEKADENTFABRIK

Čas, život, smrt, extáze, podvědomí. Dnes je pro DekadentFabrik zásadní skladba Slow Opium Show odkazující na pomalé tance naší duše opojené neuzavřeností vnitřního světa. Svobodou uvnitř. Omamnost improvizace nad elektronickým základem, jenž je tělem skladeb. Při hraní se DekadentFabrik ocitá v čase, kdy je vše melancholické, momenty času není možné prožít znova a proto je nutné je prožívat s intenzitou a odevzdaností. Odevzdaností se podvědomí. Podvědomí jako fetiš, Při koncertech jde o rituál setkání s hutnými basy, melancholií dechu procházejícího lebkou i plátkem a plechem. Ruchy v samplech zpřítomňují mrtvé i živé, milující se  i odsouzence na smrt. Na kytarách jsou nataženy drátěné žíly, jimiž proudí krev s plovoucími krystaly časosvětla rostlin. „Kde žiješ?“ „Jinde“- odpověděla, že žije jinde, a proto jsem jí hrál, abychom byli jinde. ( oficiální text kapely)

Dekadent Fabrik vznikla mimo Prahu, ve vesnicích Kovárech a Makotřasy, tedy mimo centrum. Velice rychle došlo k příchodu významných legend české hudby Mikoláše Chadimy a Ivana Bierhanzla. V roce 2010 se ke kapele připojil Ondřej Tuček- videoprojekce.

 

☐  THE WHITE ROOM

PRAGOVKA – ART DISTRICT, 1. patro, Kolbenova 923/34a 190 00 Praha 9

Metro Kolbenova, Tram Poštovská

 

Otevřeno úterý a čt 16:00-20:00  nebo po tel. domluvě 728358969.