Téměř bez touhy po vlastnění jsou pro ně objekty všedního užitku stále lákavější. Pohled na záhyby a zákruty osvobozoval snad i jejich vlastní tělo z područí strnulosti či omezenosti a uváděl je k vnitřnímu tanci. Operativní funkční rysy odkazují na esenci slohů, z nichž záhyby se přehýbají donekonečna, až, zdá se, splývají v jeden celek. Přehyby hmoty a záhyby v duši. Výraz „maze“ (bludiště) v sobě skrývá etymologicky mnohost, protože má v sobě mnoho záhybů. „Amazed“ (ohromený, obluzený) je pak vyvrcholením lidského konání mezi nimi, vedoucím k vnitřnímu poznání vlastního ornamentu. Labyrint kontinua ve hmotě a jejích částech a labyrint svobody v duši. Mezi jednotlivými složkami vzniká prázdno zaplněné silou, rozčleňující hmotu do dobře známého tvaru, chybění naplněné touhou po substanci. Tato produkce nového, vyprojektování subjektivity, se potom začleňuje do již existujícího světa. Každodenní vjemy na sebe navazují a jsou konstitutivním pro stávání se celku. Věčné objekty vstupují do událostí, do obecného toku dění. Sen o realitě spojuje již viděné s prožitkem a nevědomými kolektivními představami. Umělé se protíná s naturálním, jemné s hrubým apod., kdy vše ústí ve společném zakončení inflexe. Existující plynule splývá s dojmovým či idealizovaným, kdy obé na sebe vzájemně reaguje. Prostředí je tedy naplněno vybranými daty, která sama sebe zpochybňují, jelikož nikdy nemohou být obecně potvrzena. Návštěva usedla na jednu stranu stolu a ocitla se ve vytoužené zahradě tvarosloví. Hostitel naproti stolu ukrutně skrýval dychtivost po zaoceánských cestách, až mu z kabátu začaly na zem stékat kapky vody, které na podlaze vytvářely bílé solné mapy. Vyvážená komunikace oboustranného obdivu ústila v jednání beze slov.

 

K. V.

 

Výstava Soft Amazement prostřednictvím předmětů reprezentujících charakter a vkus fiktivní osoby relativizuje některá zacyklená témata společnosti, jako je luxus, práce, osobní růst: sako se žraločí ploutví vystihuje charakter vypravěče. Dominantní zátěžový koberec „povýšený“ na luxusní vyřezáním ornamentů odkazujících se k perským kobercům, se vztahuje mimo jiné k otázkám hranic mezi uměním a reprezentativní dekorací. Autoři projektu přistupují s nadsázkou k některým pojmům určité společnosti a poukazují na ně i s notnou dávkou vizuálního humoru.

 

Kurátor: Filip Kazda

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

ČTVRTEK 12. 3. PERFORMANCE KAROLÍNY VOLESKÉ

Tragikomický scénář performance Karolíny Voleské „Inside“ k projektu Soft Amazement máme možnost sledovat z povzdálí, jako by scéna nebyla ani určena k cizímu pohledu. Změť rutinních pohybů nás uvádí do konfrontace s vnitřním světem vypravěče, kde se každodenní prozaičnost střetává s imaginací.

PONDĚLÍ 23. 3. SETKÁNÍ S UMĚLCEM A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

 

EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY:

Naše galerie nabízí také edukační programy pro školy ve formě komentované prohlídky a workshopu, přihlašovat na ně se můžete na e-mailu: lektori.pragovkaforart@gmail.com nebo telefonu: +420 733 120 550 .

 

Je, nebo není ornament zločin?

Workshop reaguje na umělecké objekty umístěné ve výstavě a zapojuje žáky, kteří mohou kreativně vyjádřit svůj vlastní vkus. Bez soudů a hodnocení mohou popustit uzdu fantazie a vytvořit „totální luxusní kýč“. S humorem a pomocí odlišných materiálů určených k vyhození vytvoříme nové recyklované objekty. Workshop je cílen na práci s ornamentem, jeho uchopení v dějinách současného a moderního umění a jeho praktické varianty použití v kombinaci s neotřelými materiály. Je, anebo není ornament zločin? Inspirací se obrátíme mimo jiné k perským kobercům a vystavenému dílu Tomáše Kurečky. Workshop je určen pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.

 

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Státním fondem kultury.