Ve výstavě The Bloom of Bones Tadeáš Podracký zkoumá, jak hybridizace rituálů tradiční lidové kultury, které jsou historicky spojené s pohanskými a křesťanskými mytologiemi a jejich performování v urbanizovaném kontextu města, protínají identitu utvářenou současnou materiální kulturou.

  

Tadeáš Podracký (*1989) je český umělec tvořící na pomezí volného umění a designu. Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a svá díla pojímá jako náročné tvarové a materiálové experimenty.

  

kurátor: Ján Gajdůšek