Audiovizuální instalace, která představuje lidské tělo v nejrůznějších podobách a zdůrazňuje téma odlišnosti jako nositele pozitivních impulzů a změn ve společnosti, je oslavou nekonečných možností a mystéria lidského těla. Záměrem výstavy Tělo v těle je upozornit na naše tělo, na to, jak se během života proměňuje, jak ho ne-vnímáme, jak si osvojuje nové návyky, jak o něm přemýšlíme nebo jak dokážeme překonávat nejrůznější vrozená či časem získaná omezení.     

 

Tělo či tělesnost lze zkoumat v mnoha rovinách. Vnímáme ho z jeho vnější, tak i vnitřní a intimní stránky. Takové chápání je výsledkem vývoje naší civilizace, kterou charakterizuje ideál lidské individuality, osobní svobody a autentičnosti. Zájem o tělo, které lze vidět zvenčí, o naši vnější tvář či masku, která ale nemusí být nezbytně s „vnitřkem“ naší bytosti v souladu, je asi nejvýraznějším současným znakem naší společnosti. 

 

Výstavou chceme otevřít téma rostoucího, „hledajícího těla“ stejně jako „těla zkušeného“, které si během života osvojuje nové návyky a dovednosti. Zajímá nás stejně jako „tělo nedokonalé“ nebo „neúplné“. Stárnoucí tělo. Osvobozené a autentické tělo. Těla v jiném těle. Těla v těle. Prostorovou instalaci ve výstavě doplňují díla, která otevírají jednotlivá témata spojená se zvoleným námětem.