Flogiston

Site-specific instalace „Chyba je existenciální, nikoli konvenční“ se zabývá vnímáním světla a jeho proměny v čase. Světlo vytváří auru galerijnímu prostoru, světlo je fluidem, fluidum je teplem. Fluidum vyzařující neurčitou energií působí svým přebytkem či nedostatkem na vlastnosti látek v jeho okolí a jako domnělá esence s kolísavou fluktuací světelných vln má transcendentní charakter. Flogiston je substance, která byla v polovině 17. století považována za podstatnou pro dýchání organismů i pro hoření látek a jako taková byla považována za podstatu tepla. Projekt nabízí různorodé možnosti k uchopení reality, vyjádření nezbytné temporality reakce.

Martin Marek (1989), student ateliéru Time-based media na FUD UJEP, který pracuje ve svých zvukových kompozicích s jednotkami času a prostoru. Zvuk podtrhuje atmosféru, ovlivňuje vyznění prostoru.

Kurátorka a teoretička Tereza Nováková (1985) se zabývá rolí kurátora a umělce v současném galerijním provozu. Způsobem a možnostmi vystavování v nezávislých galeriích a v galerijních institucích. Pracuje s termínem site-specific instalace v rámci prezentace veřejnosti. Ústředním tématem je vnímání, způsob vjemu a hra s transferem děl a jeho kontextu v galerijních prostor. Zabývá se architekturou galerijních prostor.

Vernisáž přechází ve finisáž. Jednodenní akce v rámci Festivalu Fluidum #4 ENDGAME.