Sednice

Židle, obraz a na něm dům. Tato situace nemá v první řadě vybízet k posezení a rozjímání nad obrazem, ale k uvedení primárních vztahů. Naučili jsme se vnímat sami sebe pomocí věcí/předmětů, které i přes svou materiální hodnotu stále nejvíce vypovídají v metaforách.

Marie Ladrová (nar. 1981 v Klatovech) / Po studiu na SUPŠ v Českém Krumlově, obor Kamenosochařství,pracovala jako učitelka výtvarného oboru na ZUŠ Horšovský Týn a ZUŠ Kdyně. V Domažlicích vedla zájmový intermediální kroužek pro děti i dospělé se zaměřením na různé výtvarné techniky. V současnosti vede soukromé výtvarné kurzy. V roce 2012 absolvovala na Akademii výtvarných umění v Praze v intermediálním ateliéru. Ve stejném roce dokončila pedagogické minimum. Nyní se věnuje převážně malbě, speciálně technice velkoformátového akvarelu.

Václav Litvan (nar. 1983 v Českém Krumlově) / V roce 2009 absolvoval AVU v Ateliéru monumentální tvorby Jiřího Příhody. Pracuje převážně s médiem sochy, někdy s kresbou, fotografií a videem, které zapojuje do svých instalací. Zabývá se tématem vzniku a zániku hodnot, pohybem ať už ve smyslu fyzického nebo existenciálního, často používá recyklaci,netrvanlivé materiály. V současné době se pokouší ve své tvorbě rehabilitovat figurální prvky. Živí se jako OSVČ, je člen týmu Sochařská pohotovost.

Tereza Sochorová (nar. 1982 v Rakovníku) / V roce 2008 absolvovala Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v Ateliéru multimédia. Věnuje se práci s kresbou, malbou, textem, fotografií, animací, videem a zvukem. Hlavními tématy pro ni jsou pohyblivý/statický obraz, světlo, vztah obrazu a textu, procesy předávání informace, vzpomínání, imaginarita, toulání, hra a spolupráce. Pracuje se sociálními kontexty a zajímá se o problematiku spravedlivého obchodování. V současnosti je kurátorkou výstav ve Studiu Hrdinů.

Vernisáž přechází ve finisáž. Jednodenní akce v rámci Festivalu Fluidum #4 ENDGAME.