Galerie Mimochodem ve vestibulu na Palackého náměstí představuje nový výstavní cyklus Centrum–Periferie. Velkoformátové výstavní plochy přístupné 24 hodin přebírá nový ročník kurátorů z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Představí současné mladé umění po dobu výstavního roku od září 2023 do června 2024. Výstavy s doprovodným programem budou ilustrovat různé významy pojmu periferie a jejího vztahu k centru.

 

První výstava A žili ve stylu přináší vhled do jednoho z nejrozšířenějších přístupů, kde periferie představuje prostor mimo centrum, je jaksi oddělená od hlavního dění. Autoři a autorky z ústecké Fakulty umění a designu stojí také na okraji dění v hlavním či jiném městě-centru. Tereza Špádová je studentkou ateliéru Objekt–Prostor–Akce (Fakulty umění a designu UJEP) a její instalace vznikla na základě zkušeností z maloměstského, dělnického prostředí na území bývalých Sudet.

 

V divákovi*ačce instalace navozuje dva kontrastní vjemy. Pocit zainteresovanosti, fascinace, atraktivity a jakousi jemnost v nejemných gestech a předmětech. Naproti tomu společností nastolený obraz primitivnosti, drzosti, levnosti a nedokonalosti. V instalaci jde zejména o Terezinu vlastní zkušenost a návrat zpět do fantastické zahrady spletitostí, zpět k něčemu, co bylo studem záměrně potlačováno. Některé prvky této instalace balancují v metaforách blízkých pohádkám, „stejně jako já balancuji ve dvou různých světech vnímání”, říká ke svému dílu autorka.