Plastic Heart

Komentovaná prohlídka a zamyšlení nad konceptem výstavy spolu s kurátorkou Terezou Záchovou. Společně se zastavíme nad každým dílem a vysvětlíme nejen jeho vizuální hloubku. Na komentovanou prohlídku bude navazovat přednáška zaměřená na rozvíjené projekty
s danou tématikou a na ekologická zahraniční umělecká centra, která autorka absolvovala, zvláště pak na poslední residenci strávené v centru Nida Colony v Litvě.