Môžu si dve privilegované telá, telá biele ako kokaín požívaný na súkromnom ostrove, telá odené v značkovom airbagu čokoľvek privlastniť? Postráda ich vzájomný zápas zmysel? Postráda ich protest nahliehavosť? Rozkladá sa ich odpad dlho? Díva sa do zrkadla. S matematickou presnosťou si po cheeks rysuje contour vlastný tmavému tónu pleti. Fail kultúry protestu. Snaží sa ukryť v podzemí a vyplniť budúcnosť imerzívnym prostredím až prehnane naliehavej prítomnosti. Na povrchu predvádza okoloidúci holub tanec Vogue. Zúfalo hľadá dobrý event. Jej identita sa rozplynula v milióne identitárskych rozpúšťadiel. Hľadá istotu, scrolluje. Richard Spencer stláča follow. #1body1bong #personalispolitical #thefutureisfemale Nech súkromným ostrovom je s láskou vedená inštitúcia. Past was a future once. #1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000affordablelifestyles

Transcurated by Martina Růžičková