Ojedinělá ukázka prací legendární americké fotografky Marthy Cooper (*1943), která se proslavila soustavným dokumentováním graffiti a hip hop subkultury v době jejich vzniku, tedy 70. a 80. let v NYC. / A unique glimpse into the work of the legendary American photographer Martha Cooper (*1943), famous for her systematic documentation of the graffiti and hip hop subculture at the time it came into being in the 70s and 80s in NYC.
Kurátor Blanka Čermáková & Sany