V posledním vydání se projekt Theatrum Mundi posouvá do své digitální formy. Interaktivní instalace je kompozicí decentralizovaných záznamů z předešlých tří vrstev skupinového performančního experimentu. Vzniká videoobraz, který vybízí k pokračování ve formě individuálních akcí. Instalace i performance zachycují vnitřní prostor člověka a metaforicky také světa. Dotýkáme se bezčasí, kde ve stejnou chvíli probíhají různorodé procesy. Pracujeme s chaosem, který umožnuje nečekaná spojení. Zajímá nás cykličnost času. Konec střídá začátek v nepravidelném rytmu. Datová krajina vnitřně se rozpadajícího systému projekcí, které se staly zrcadly svých pozorovatelů. 

  

HARMONOGRAM:

  

– 8. 7. 2019 od 18.00: vernisáž a performance Dariny Alster

– 14. 7. 2019 17:00 – 19:00: Caleidoscopic landscape

rodinné odpoledne s Darinou Alster vrámci dernisáže výstavy. Společně prostoupíme zrcadlem kaleidoskopu a navštívíme krajinu náhodně roztříštěných obrazů. Tyto následně zreflektujeme pomocí koláže. Kromě běžných kartonů budou k dispozici zrcátka a různé fólie a zbytek bude na vás.

  

kostým: Recycle Vintage Store