Výstava There Is a Riot Goin On: Zaostřeno na scénu nezávislých nakladatelství se zaměřuje na proměnu podoby fotografických knih v rámci poslední dekády. Fotografie publikovaná v knižním formátu vždy byla zcela zásadní součástí dějin fotografie. Digitální transformací a následnými změnami ve strukturách nakladatelského průmyslu však došlo k určité kulturní revoluci. Tón už neudávají velká nakladatelství. Začala se rozrůstat scéna osamostatněných osobností, které založily svá vlastní, menší nakladatelství. Pomocí přímé marketingové strategie a díky nekomerčnímu zaměření tito malí nakladatelé vytvořili prostor pro takové polohy umělecké fotografie, které velmi silně ovlivnily způsob, jakým byla v posledních letech prezentována.

 

Výstava představuje publikace nezávislých nakladatelů, jako jsou například: dieNacht Publishing (Německo), The Angry Bat (Slovensko), RVB Books (Francie), Blow Up press (Polsko), The Eraskay connection (Nizozemí), SKINNERBOOX (Itálie), Akina books (UK), b.frank books (Švýcarsko), NAMU (Česká republika), Disko Bay (Dánsko), Ghost Edition (Portugalsko) a několik dalších.