Skupinová výstava zaměřená na experimenty v oblasti přenosu myšlenkových forem, navazující na studie psychokinetických jevů. Průzkum příbuzných jevů prováděl na začátku 20. století Japonec Tomokichi Fukurai a v druhé polovině 20. století jej dále rozvíjel např. americký psycholog Jule Eisenbud, který tímto způsobem testoval dnes již známého „myšlenkového fotografa“ Teda Seriose. Vystavené experimentální studie vycházejí z předpokladu možnosti uskutečnění čistého myšlenkového přenosu a ověřují teorie emanujících sil fotografického obrazu.

Výstava se koná v rámci Festivalu Fotograf #4 – "vidět a věřit".
www.fotografestival.cz

 

The group exhibition focuses on experiments in the area of the transfer of thought patterns based on research into psychokinetic phenomena. An inquiry into similar phenomena was also conducted by Tamokichi Fukurai at the beginning of the previous century. In the latter half of the 20th century, this line of inquiry was pursued by the U. S. psychologist Jule Eisenbud, who tested the now notorious “thought photographer” Ted Serios. The experimental studies on exhibition are based on the premise that a transmission of pure thought is possible, testing the theories of emanating forces of the photographic image.

Exhibition is held within Fotograf Festival # 4 – "seeing is believing".
www.fotografestival.cz