Má práce zobrazuje hudbu. Místo hudebních tónů, které jsou slyšitelné, komponuji vizuálně, lákáním oka k poslechu barvou a tvarem. Tvary v mé tvorbě jsou inspirovány architekturou zvuku. Zesilovače, reproduktory a hudební nástroje poskytují rozsáhlou zásobu tvarů a textur, z nichž můžu vytvořit vizuální jazyk pro vyjádření hudebních myšlenek. Ačkoli používám ve své tvorbě zvuk, dávám přednost tichým pracím, které umožňují divákovi komponovat díky sledování. Tímto způsobem může zvuk, ticho a forma najít pravou harmonii. (Tom Kotik)