Výstava s názvom Genesis predstavuje tvorbu mladého, nadaného a ambiciózneho autora, Tomáša

Bachuru, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberá prevažne fotografiou. Tomáš Bachura študuje fotografiu

na Katedre fotografie na Pražskej Famu a tak reperezentuje nadchádzajúcu generáciu umelcov.

Výstava Genesis je prierezom doterajšou autorovou tvorbou, ktorá je zameraná na klasickú

dokumentárnu fotografiu, ktorú podáva s mladistvou dravosťou a gráciou. Jeho štýl nazerania na svet

dáva fenoménu dokumentárnej fotografie úplne nové poňatie zaznamenávania každodennej reality.

Všetky, pre nás už stereotypné okamihy bežného dňa zobrazuje prostredníctvom svojich fotografií

a tak nám prezentuje jeho osobný pohľad na svet. Vytrháva nás z reality, aby nás do nej opäť vtiahol.

Autor pracuje v prevažnej časti svojej tvorby so svetlom a tak veľmi precízne dodáva svojím

fotografiám dych berúcu jemnosť. Tomášove fotografie sú technicky detailne vyšperkované, no ani

táto kvalitatívna vlastnosť neuberá fotografiám z ich jedinečnosti a kreatívneho poňatia reality.

Nebojí sa vystúpiť z limitov doterajšej dokumentárnej fotografie a vytvoriť si tak svoj vlastný

nekonvenčný štýl. Jeho nenapodobiteľné fotografie ukazujú všetko a zároveň všetko zahaľujú.

Okamihy bežného života sú prekryté rúškom tajomstva a intimity. Každý pozorovateľ môže v jeho

fotografiách vidieť niečo iné. A práve týmto je autor originálny. Aj napriek tomu, že pri snímaní reality

dokumentuje svet, nemá v úmysle ho hodnotiť a túto úlohu prenecháva nám.