Společná výstava Tomáše Císařovského a Eriky Bornové ve Wannieck Gallery v Brně bude do jisté míry unikátní. V podstatě poprvé se umělci-manželé setkávají při faktické retrospektivě své dosavadní tvorby. Alespoň v případě Tomáše Císařovského to platí určitě. Ve velkorysých prostorách Wannieck Gallery totiž bude představena jeho více jak 25 letá tvorba, která byla veřejnosti poprvé zpřístupněna před několika lety v prostorách Východočeské galerie v Pardubicích. Přitom porovnání a vlastně i doplnění dosavadního Císařovského malířského úsilí o díla jeho manželky, vytvoří velmi zajímavý kontrast, který se v tvorbě obou partnerů projevuje vzájemným ovlivňováním, ale zároveň i rozdíly v chápání umělecké tvorby. Propojení obou expozic bude zdůrazněno i koncepcí výstavy, kdy plastiky Eriky Bornové se budou prolínat s Tomášovými obrazy. Vznikne tím o to intenzivnější dialog, který tvorba obou autorů logicky vyvolává.