K další umělecké intervenci pro Galerii ProLuka jsme oslovili Tomáše Hrůzu. Společně ve spolupráci s grafickým designerem Janem Matouškem a technickou podporou sochaře Mateje Al-Aliho vytvořili autorské dílo do veřejného prostoru Bezručových sadů ve Vršovicích.

 
Tomáš Hrůza ve své nové realizaci pracuje s tématem transformace, pro kterou je nezbytný pohyb a přetváření stávajících postojů a hodnot. Upozorňuje na nevyhnutelnou potřebu odpoutání se od tradic Západu jako nutnosti pro změnu vědomí a diskurzu. Stará východiska a vztahy je třeba přepsat a nabídnout novou formu, jakou zpracovávat náš vnější svět. Zanechat velké myšlenky a velké muže minulosti, pokusit se vyprávět příběh založený na jiném poznání a vytvořit prostor pro nový způsob chápání světa.

 
Šest citátů, které naznačují průřez myšlení posledních 500 let západní civilizace, pochází z období, kdy dochází k největším ztrátám přírodního bohatství, ekonomického růstu a nastartování současné ekologické krize. Objekt, na němž jsou texty umístěny, symbolizuje pohyb a cirkulaci, která dávno postrádá smysl, stává se naopak naší brzdou a protichůdným mechanismem, který nás už nezachrání. Jak přesně říká Liebniz: “Tento svět je nejlepší možný ze všech světů.” Tedy nezbývá nám nic jiného, než se naučit mít už dost a žít s tím, co máme. Nevíme, jak dlouho to tak zůstane.