Zveme na vernisáž výstavy Tomáše Jetely s názvem Walk of Fame.

   

kurátorka: Renáta Mužíková