Umělec vytváří monumentální plátna, kombinuje olejomalbu s technikou koláže. Experimentuje nejen s nalepováním stránek knih na plátno, ale i s jejich přemalováním a následným stržením, vrstvením zbylých otisků nebo dokonce se zapalováním papírových kapesníčků na malbě a následnou strukturou barev. Vznikají tak vrstvené obrazy, které se dají téměř označit za asambláže. Expresivní figurální malby upoutají diváka nejen svojí monumentalitou a technikou, ale také opravdovostí. Jak sám umělec říká, do svého díla promítá celou svou osobnost, veškeré své pocity a nálady. Věci vznikají, ztrácí se a znovu se objevují, je spousta obrazů pod obrazy, přemalovaných a navždy ztracených.