Světelný signál je symbolem, zkratkou a univerzáním jazykem. Utváří sdělení, které patří do každodenního života. Zabezpečuje systém a řád. Množství světelných signálů však způsobuje to, že je člověk vytržen z opravdového vnímání a je řízen jakýmsi autopilotem. To vede ke vzniku míst míjených. Míst, která ačkoli jsou denně velmi frekventovaná, jakoby neexistovala.

 

Site specific instalace Tomáše Krejčího a Kristiny Maňákové (Ateliér Design skla, UTB, Zlín) v Galerii Komnata reaguje na polohu frekventovaného a lehce opomíjeného bodu v místě zastávky Zahradnická v centru města Zlín. Světelný objekt vytvořený v prostoru trafiky naléhá na diváka a přivádí pozornost stejně tak, jako signální vjemy jimiž jsme dennodenně obklopeni. Naproti tomu texty (umístěny v podhledech osvětlení zastávky) nás přivádí k jistému zastavení se nad tím, o co vše kolem přicházíme a jaká místa denně míjíme pokud je naše pozornost zaměřena jinam. Tomáš a Kristina se dlouhodobě zabývají vnímáním vztahů člověka k veřejnému prostoru.

 

Výstava potrvá do 11. 4. 2020.