pozvánka

Obrazy Tomáše Predky nás staví před otázku, nakolik jsou konkrétní vizuální stopou malby či zda jsou naopak okny k abstraktním imaginativním prostorům. Jeho chápání plochy obrazu je neustálým ohledáváním možných kódů, které často skládá z kombinací několika „samplů“. Tomášovi malby jsou ve svém výsledku nejen průnikem několika „layerů“, ale především nekončící kombinatorickou řadou neustále předkládající otázku, co je dneska malba. Tomáš Predka je absolventem pražské AVU.

 

Kurátor: Viktor Čech