Tvůrčí dílna s Patrikem Háblem a prohlídka výstavy 3-3-19 od 16h.

V každém prostoru se cítíme jinak. Působí na nás obvodové stěny, podlaha, strop, barva i výbava interiéru. Co když ale na stěnách nejsou obrazy, ale stěny přímo tvoří obrazy? Co když nevstupujeme do místnosti ale do samotného obrazu? Rozhlídněme se! Technika bez použití štětce, abstraktní malba. Možná se z ní na nás někdo dívá, možná vidíme temnou krajinu, možná se cítíme v bezpečí. Pojďme zrekonstruovat pocity z výstavních prostor do jednoho obrazu! Vyzkoušíme míchání barev přímo na obraze, prozkoumáme možnosti 3D obrazu. Vstupme!

provedou: lektorky Villy Pellé společně s Patrikem Háblem

www.patrikhabl.com

www.villapelle.cz